DİYANET BİRLİK-SEN BAŞKANLAR KURULU TEŞKİLATLANMA VE EĞİTİM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

31 Ekim 2022 00:12 Diyanet Birlik-Sen 397

24-26 Ekim 2022 tarihinde Nevşehir-Kozaklı Roza Otelde Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile Bölge Başkanları, İl ve İlçe Temsilcileri ve Kadın Kolları Başkanlarının katılımıyla Diyanet Birlik-Sen Başkanlar Kurulu Teşkilatlanma ve Eğitim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Diyanet Çalışanlarını doğrudan ilgilendiren aşağıda maddeler halinde verilen konular Teşkilat mensuplarımızın ve Diyanet Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

 

1- Diyanet İşleri Başkanlığında 4/B Sözleşmeli Statüde Çalışan Personel şartsız KADRO’ya geçirilmesi, Bundan sonra alınacak personelin Sözleşmeli olarak değil doğrudan Kadrolu olarak alınması,

2- 3+1 Sözleşmeli personel Kadrolu olarak atanıncaya kadar mazeret grubu hariç nakil işlemlerini kolaylaştıracak düzenleme yapılması,

3- TBMM'de görüşmeleri devam eden Torba yasa görüşmelerinde Diyanet İşleri Başkanlığında 3600 Ek Gösterge düzenlemesinde Kapsam Dışı bırakılan Genel İdare, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline 3600 Ek gösterge verilmesi

4- Mezuniyet durumu itibariyle şartları tutan Kuran Kursu Öğreticileri Formasyon Eğitimiyle Kuran Kursu Öğretmeni Unvanına bir an önce Kavuşturulması,

5- Kur’an Kurslarında Kur’an Kursu Öğreticilerine;

.Yıllık izin hakkını kullanma imkânı sağlanması,

.Kuran Kurslarında Eylül'de başlayıp Haziran'da sona eren eğitim süresinin öğreticilerin insani ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden mevzuatında düzenleme yapılması,

.Öğrenci Kayıt tarihlerinin MEB'e bağlı okullar ile aynı periyotta başlatılıp aynı zamanda bitirilmesi,

.Kuran kurslarında temizlik görevlisi olarak çalıştırılan personelin ücretinin Kurum tarafından ödenmesi,

.Öğrenci sayısı fazla olan Kuran kurslarında Yöneticilerin Kurs Müdürü olarak istihdam edilmesi,

.Başkanlıkça 4-6 yaş öğrenciler için hazırlanan materyallerin öğrencilere kurs açılmadan önce ücretsiz olarak verilmesi,

.Müftülüklerin Kuran Kursu öğreticilerine EŞLERİNİN makamına göre muamele ve ayrımcılık yapılmaması,

.Manevi danışmanların (gsb cezaevleri) gençlik merkezlerinde de yurtta çalıştıkları saatlerden fazla çalıştırılmaması,

.Yatılı ve gündüzlü kurslarda ayrı müfredat oluşturulması ve ayrı kaynak kitap basılması,

. 4-6 yaş kurslarında velilerden istenen aidat müftülük tarafından toplanması,

.Kadrolu öğreticilerin nakil talepleri fahri öğreticilerin görev yaptığı gerekçesiyle kadroların dolu gösterilerek nakillerin zorlaştırılmaması,

6- Diyanet Birlik-Sen olarak Sınav Ücretleri Rekor Seviyeye ulaşan ve Din Görevlilerine eziyete dönüşen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)'nin Kaldırılması,

7- İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların il içi ve il dışı nakil işlemlerinde kıdem esas alınarak puanlama usulüyle yapılması, Eş Durumu Nakillerinde Kadrolu veya Sözleşmeli diye ayrım yapılmadan bütün personele kolaylık Sağlanması,

8- Uzun zamandan beri İdarecilerin inisiyatifle kapalı tutulan karşılıklı becayişlerin serbest bırakılması,

9 -Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülükler tarafından Katılım Bankaları arasında yapılan bütün maaş protokolleri (Promosyon) yeniden değerlendirme yapılarak diğer kurumların aldığı emsal değerler üzerinden güncellenmesi,

10-Camilerimizde ve Kuran Kurslarımızda görev yapan Din Görevlilerine Dernek Başkanları Ve Muhtarların amiriymiş gibi tavır takınmalarına müsaade edilmemeli ve bununla ilgili yasal düzenleme yapılması,

11- Cami, Mescit ve Kur’an Kurslarının Isıtma Ve Soğutma Giderlerinin Merkezi Bütçeden Karşılanması,

12- Din Görevlileri camilerde her hafta para toplama eziyetinden kurtarılması, para toplama işleminin 2860 sayılı Yardım toplama kanunu çerçevesinde yapılması ve Kuran Kursu Öğreticilerinin kursun ihtiyaçları için para toplamaya zorlanmaması,

13- Özellikle Köylerde görev yapan görevlilerin görev yaptığı Camilere Lojman yapılması ve Lojmansız camii bırakılmaması,

14- Vatandaş tarafından yapılarak Mülkiyeti Diyanet Vakfına verilen Cami Lojmanlarından Kira alınmaması,

15. Din Görevlilerinin görev yaptığı süre içinde en az bir defa olmak üzere Kıdem Esasına Göre sınavsız olarak Hacca Ve Umreye gönderilmesi,

16. Kendi İmkânları İle Hacca Gitmek İsteyen Diyanet Personeline Kontenjan Tanınarak Hacca gitmesine İmkân Sağlanması, ayrıca belli bir oranda indirim yapılması,

17. Bazı Müftülerin ve idarecilerin kanuna aykırı şekilde sanki o sendikanın temsilcisiymiş gibi sendikalar lehine taraf olmaktan vazgeçmesi ve tüm sendikalara eşit şekilde davranması,

18- Geçici Kuran Kursu Öğreticileri ve Vekil İmam hatiplerin TBMM’de bekleyen kadroya geçişle ilgili kanun teklifinin bir an önce yasalaşması,

19- Başkanlığa Doğrudan Yapılan Şikâyet Dilekçeleri tekrar Mahalline Gönderilmemesi, Dilekçelerin Başkanlıkça İşleme Alınmaması ve gereğinin Başkanlıkça yapılması, idareciler için yapılan şikayetlerin murakıp tarafından değil Başkanlık Müfettişlerince yapılması,

20- Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı personeline Cumhurbaşkanlığı Tazminatı verilmesi,

21. Başkanlık Merkezde çalışan personel için Şube Müdürlüğü kadrosu ihdas edilerek Görevde Yükselme Şeflik ve Şube Müdürlüğü sınavı açılması,

22. Başkanlık ve Müftülüklerde bulunan bütün Memur Kadrolarının V.H.K.İ kadrosuna Dönüştürülmesi,

23. Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan personel için terfi imkanı sağlanması, terfi imkanı olmayan bir kurumda başarı huzur ve çalışma barışı olmayacağı için yapılan hizmete uygun (Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı Şef, Teknisyen ve Teknisyen yardımcısı) gibi kadrolar ihdas edilerek terfi imkânı sağlanması,

24-Aşçıların mevzuatında düzenleme yapılarak Yardımcı Hizmetler Sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfı Kadrosuna Aşçı Teknisyen olarak alınması

25- Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan hizmetliler için Görevde Yükselme Sınavı Açılması ve müktesebi olan personele 3600 Ek Gösterge verilmesi,

26- Başkanlıkta Genel İdare sınıfında Şoför olarak çalışan personelden müktesebi uygun olanlara yeşil pasaport verilmesi, ayrıca görevli iken trafik cezasına maruz kalanların cezalarının kurumca ödenmesi,

 27- Türkiye Diyanet Vakfınca verilen bursların emekli ve çalışan Diyanet personelinin üniversitede okuyan çocuklarına da hiçbir şarta bağlı kalmaksızın verilmesi,

28. Vaizlerin özlük ve mali haklarının düzeltilmesi, nakil taleplerindeki 3 yıl görev yapma dayatmasından vazgeçilmesi.

29. Murakıpların statü ve konumları yeniden belirlenerek özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi ve il müfettişliği kadrosunun ihdas edileceği sözünün bir an önce yerine getirilmesi.

30. Başkanlık ve Müftülüklerde çalışan Din Hizmetleri uzmanlarının görev ve statü tanımlarının yeniden yapılması ara kadro gibi bir anlayıştan kurtarılması,

31. Başkanlık Merkezde ve Müftülüklerde Birim Taşınır Memurlarına Ayniyat Ve Teberrukat Saymanı Kadrosu Verilmesi,

32. Her ilde Diyanet Evi Açılması, Diyanet Evi açılamayan illerde ise Resmi Kurumların Misafirhaneleriyle anlaşma Sağlanması,

33. Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği görevlilerin ihtiyacına cevap verecek şekilde yeniden güncellenmelidir.

34. Başkanlık Yayınlarımızın ve özellikle Diyanet Dergilerine abonelik konusu personele baskıyla değil güzelce izah edilerek ve sevdirilerek yapılmalı, Diyanet Yayınlarını almak istemeyenlere ise baskı ve zorlama yapılmaması,

35. Başkanlık üst düzey yöneticilerin yazdığı kitaplar Din görevlilerimize pazarlattırılmamalı, İdareciler Din Görevlilerini kitap satış memuru gibi kullanmaktan vazgeçmesi,

36. Personele verilen cübbe sarık giyim yardımı ödeneğinin günümüz şartlarına güncellenmesi, diğer devlet kurumlarında memurlara uygulanan giyim yardımı bedelinin verilmesi,

37. Nakillere adalet Getirilmeli ve adam kayırmacı sistemden kesinlikle geri dönülmelidir.

38- Hizmet gereği yapılan nakil işlemlerinde mevzuatın tüm personele adil ve eşit olarak uygulanması, adamına göre işlem yapılmaması,

39- Disiplin ve Soruşturmalarda 3071 Sayılı Kanuna göre hareket Edilmesi, Muhakkiklerin ve müfettişlerin görevliye suçluymuş muamelesi yapmaması,

40- Görevliler hakkında yapılan imzasız ve asılsız şikâyetler İdare tarafından değerlendirmemeye alınmaması,

41. Hangi ünvan ve görevde olursa olsun soruşturma geçiren personele eşit davranılması,

42. Kanuni Hakkını Arayan Görevliye Suçlu Muamelesi Yapılmaması

43- Başkanlığımızca Diyanet Hizmet kolunda bulunan sendika Genel Merkez yöneticilerinin katılacağı Sendika Kurum ilişkilerinin masaya taşınacağı Sendikal bir Çalıştay yapılması,

44. Taşra Teşkilatımızda görevlisi bulunmayan Camilerimize İmam Hatip ve Müezzin Kayyım ataması için Cumhurbaşkanlığından gerekli izinler alınarak yaklaşık açık bulunan 12 bin civarında kadroya 2022 KPSS ve DHBT sınavlarında başarılı olmuş adayların 2023 yılı içinde açıktan atamalarının gerçekleştirilmesi.

Kamuoyuna saygıyla...

28 Ekim 2022

DİYANET BİRLİK SEN GENEL MERKEZİ

(Nevşehir - Kozaklı)

 

 

YENİ GALERİLER

Diyanet Birlik-Sen

Siyasetin Değil, Diyanetin Sendikası

Diyanet Birlik-Sen

İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi 35/A Kat 2- Daire No:6 Etimesgut-Ankara
ETİMESGUT / Ankara

Dernek Yazılımı: Tek Lider Medya © Tüm Hakları Saklıdır.