Sevgi, saygı ve minnetle...

10 Kasım 2022 09:54 Diyanet Birlik-Sen 3392

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, vefatının 84. yılında rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.

Milletimizi Anadolu topraklarından hatta tarih sahnesinden silmek isteyen emperyalist devletlere karşı Vatanımızı kurtarmak için başkaldıran, kendisine inanan arkadaşları ve bütün millet ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran merhum Mustafa Kemal ATATÜRK’ü bugün bir kere daha saygıyla anıyoruz.

 

Cumhuriyet 29 Ekim 1923'de ilan edilmiştir. 

Bundan 4 ay sonra 3 Mart 1924 tarihinde Türk milletinin birliği, beraberliği ve BEKASI İçin Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 

Devlet içinde yerini alan Diyanet İşleri Başkanlığının görevi; 'İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir' şeklinde tarif edilmiştir. 

Atatürk şöyle demektedir: "Din vardır ve lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur."

Temeli çok sağlam bir dinimiz var.' 'Türk milleti dindar olmalıdır. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum.' 

‘İnsanlara manevi mutluluk vermiş olan dinimiz son ve mükemmel dindir. Eğer dinimiz akla, mantığa ve gerçeklere uymasaydı, İslam ile diğer ilahi tabiat kanunları arasında zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenab-ı Hak'tır.' 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşundan hemen sonra, Türk milletinin dinini daha iyi öğrenmesi amacıyla, Elmalılı Hamdi Yazır'ın 'Hak Dini ve Kur'an Dili' isimli meal ve tefsiri ile, Profesör Kamil Miras'ın 'Sahihi Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercümesi' isimli hadis kitabı devlet imkanıyla bastırılmış ve ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 

Böylece daha birçok dini eser vücuda getirilmiş ve halkın din konusunda doğru bilgiye ulaşması hedeflenmiştir.

Gazi Mustafa Kemal ; ''Hepimiz eşitiz ve dinimizin ahkamını eşit olarak öğrenmeliyiz. Her fert dinini, diyanetini ve imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır, orası da mekteptir.' diyerek, din hakkında doğru bilgilerin okullarda verilmesini hedef göstermiştir. 

Zira dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, ülkemizde de inanç ve ibadet konularında eksikler, yanlışlar, hatta hurafeler bulunmaktadır. Bunun sebebi, dini bilgilerin ehil kişilerce ve yeterince verilmemesidir. 

Din vardır, lüzumludur ve dinimizden asla korkulmamalıdır. 

Bilakis bilgisizlik, inançsızlık ve taassuptan korkulmalıdır. 

Güzel dinimiz, biz insanların hem dünya, hem de ahiret de mutlu olması için vardır. Onu güzel öğrenmeli, güzel anlatmalı ve güzel yaşamalıyız. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, 'Düşmanlarımız bizi, dinin etkisinde kalmakla itham ediyorlar. Duraklamamız ve çöküşümüzü de buna bağlıyorlar. Bu bir yanlıştır.' diyerek önemli bir noktaya da vurgu yapmıştır.

Mustafa Kemal Paşa, peygamberimizin adını her kullanışında, hürmet ve takdir ifadelerini asla ihmal etmemiştir. 

Bir batılının Peygamberimizle ilgili yazdığı kitapta, Peygamberimiz (AS) hakkında; 'cezbeye tutulmuş bir derviştir' cümlesini görünce Atatürk; 

‘O Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. O'nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim ve senin adın silinir, fakat o ölümsüzdür.' demiştir. 

Vefatından 15 gün önce de dünya Müslümanlarına şu mesajı göndermiştir; 

'Bütün dünyanın Müslümanları, Allah'ın Peygamberi Hz. Muhammed (as)'in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları da tam olarak tatbik etmelidir. Tüm Müslümanlar, Hz. Muhammed'i (AS) örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmelidir. 

İslamiyet'in hükümlerini, olduğu gibi yerine getirmelidir. Zira insanlar ancak bu şekilde kurtulabilir ve kalkınabilir.'

İlk Diyanet İşleri Başkanımız (merhum) Rıfat Börekçi anlatmıştır; 

Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna girdiğimde, beni ayakta karşılardı. 

Paşam, beni mahcup ediyorsunuz dediğimde; 'Din adamına saygı göstermek Müslümanlığın icaplarındandır.' derdi. 

Birçok kere de; 'Müslümanlıkta imam, cemiyetin en üstün adamıdır, zamanın en münevver adamıdır.' demiştir. 

Diyanet Birlik Sen olarak şunu söylemekte fayda var. Maalesef ülkemizde uzun yıllar, din ve dindarlık adına Atatürk düşmanlığı, 

Atatürkçülük adına da din ve din adamları düşmanlığı yapılmıştır. 

Son yıllarda Devletimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığının gayretli çalışmalarıyla bu yanlıştan dönüldüğünü Türk milletinin güzel dinimizi sahih kaynaklara dayalı orijinal kaynağından öğrenme gayretlerini görmek, memnuniyet vericidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ciddi ve samimi gayretleri sayesinde din ve din adamları, cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki itibarını tekrar elde etmeye başlamıştır. 

Bu durum, ülkemiz ve milletimiz adına sevindiricidir. 

Bu vesileyle Aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet, şükranla anıyoruz. 

Ruhu şâd olsun.

 

10.11.2022

DİYANET BİRLİK SEN GENEL MERKEZİ

  • Etiketler

YENİ GALERİLER

Diyanet Birlik-Sen

Siyasetin Değil, Diyanetin Sendikası

Diyanet Birlik-Sen

İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi 35/A Kat 2- Daire No:6 Etimesgut-Ankara
ETİMESGUT / Ankara

Dernek Yazılımı: Tek Lider Medya © Tüm Hakları Saklıdır.